slider_1410012015113811081301201514144601.png slider_1510012015105909511301201514144651.png slider_1609012015155611981301201514144703.png slider_1710012015113812191301201514144653.png

Cơ cấu tổ chức

  • Viện nghiên cứu Phát triển bền vững là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM.
  • Lãnh đạo Viện gồm 01 Viện trưởng và 01 - 02 Phó Viện trưởng.
  • Các phòng ban:
  • Phòng Thí nghiệm trung tâm;
  • Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ
  • Phòng Nghiên cứu khoa học;
  • Phòng Đào tạo sau đại học.

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viện như sau:

Tổng số cán bộ của Viện hiện nay là 30. Trong đó có 6 PGS.TS, 13 Tiến sĩ, 10 Thạc sỹ và các kỹ sư có kinh nghiệm thâm niên trong nghề thuộc các chuyên ngành Môi trường, Năng lượng, Quản lý đất đai, Trắc địa, Khí tượng-Thủy văn, Biến đổi khí hậu, Hải dương học, Thủy lợi…

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan