slider_1410012015113811081301201514144601.png slider_1510012015105909511301201514144651.png slider_1609012015155611981301201514144703.png slider_1710012015113812191301201514144653.png

Giới thiệu chung

1. THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Việt: Viện nghiên cứu Phát triển bền vững.
 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Research Institute for Sustainable Development.
 • Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: RISD
 • Người đại diện: PGS. TS. Phan Đình Tuấn  – Chức vụ: Viện trưởng
 • Trụ sở chính: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08-38443006
 • Fax: 08-3844 9474
 • Email: vncptbv@chmunre.edu.vn
 • Website: http://www.hcmunre.edu.vn   

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Viện nghiên cứu Phát triển bền vững là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 2186/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Quyết định số 127/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc Quy chế định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Phát triển bền vững và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1536 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh sách bài viết liên quan

  Không có bài viết liên quan